Değerlerimiz ve Misyonumuz


Değerlerimiz:
Çocuklarımızın bedenlerini kullanarak oyuna ilgi ve alakalarını sağlamak, sokakları ve ortak yaşam alanlarını düzenli kullanarak güvenli yaşam toplumu oluşturmak.

1.  “kırmızı tuttum kurallar benden” anlayışında geleneksel çocuk oyunlarımızın günümüz şartlarında hayatımızın bir parçası haline getirmek.
2.  Beden kültürü tüketen toplum olmaktan çıkıp beden kültürü üreten ve hediye eden toplum haline gelmek
3.  Toplumun sporu sevmesini sağlamak, elit sporcuyu geniş kitlelerin içinden seçerek dünyanın enlerini çıkarmak.
4.  Kuşaklar arası farklılıkların yerine ortak değerler oluşmasını sağlamak.
Misyonumuz: 
 

1.  Şehirleşme ve sosyalleşme sürecinde çocuklarımızın kendilerini gerçekleştirecekleri imkanlar oluşturmak
2.  Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarımızın derlenmesi ve güncelleştirilmesini sağlamak. Yapılan çalışmayı günümüz şartlarında paket program olarak çocuklarımızın beğenisine sunmak.
3.  Popülaritesi yüksek olan çocuk oyunlarımızı spor branşı haline getirerek dünya beden kültürüne hediye etmek. Olimpik bir spor olmasını sağlamak.
4.  Çocuklarımızın sportif yetenek haritalarını çıkartarak spor da yönlendirmeyi sağlamak. Sporu yaşam bicimi haline getirmek.